Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
HJELPEMIDLER
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
HJELPEMIDLER GENERELT
09.08.2017 - Hjelpemidler generelt

NAV-Hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler til personer som har varig behov for det. Hvis man har et kortvarig behov (mindre enn 2 år), så er det kommunen som har ansvaret.

Det er mange hjelpemidler tilgjengelig i forhold til syn, hørsel, alarmer, døråpnere, heiser, ramper, hjelpemidler på bad og andre ting.

Dersom man føler at noe begynner å bli vanskelig, og man kan ha behov for et hjelpemiddel, skal man kontakte ergoterapeut eller hjelpemiddelansvarlig i kommunen man bor i. Ergoterapeuten vil foreta hjemmebesøk, og kartlegge og informere om hva som er aktuelt å søke på. Ergoterapeuten tar også nødvendige mål og sender inn søknad.

På hjelpemiddeldatabasen.no kan man gå inn på Rammeavtaler og se alle gruppene med hjelpemidler og hvem NAV Hjelpemiddelsentral har avtale med til en hver tid.


Når det gjelder Velferdsteknologi spesielt, så kan ulike hjelpemidler komme innunder den betegnelsen.

- Det meste av varsling og alarmer er kommunens ansvar. NAV Hjelpemiddelsentral har kun ansvar for varsling internt i hjemmet (varsling til personen selv, eller til f.eks ektefelle).

Ulike varslinger krever koordinering, og det er kommunen som er ansvarlig for respons-sentral som er under planlegging.

- NAV- Hjelpemiddelsentral kan dekke spyl/tørk toalett, hev/senk vask på bad, hev/senk skap på kjøkkenet, døråpnere/vindusåpnere, kommunikasjonshjelpemidler etc. hvis man har funksjonsutfordringer som medfører at man trenger dette. Som nevnt skal man kontakte kommunen ved ergoterapeut eller hjelpemiddelansvarlig.

Anita Ekornes rådgiver // bevegelse
NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal
Tlf. 70 32 19 50 // 70 32 20 08 dir.
anita.ekornes@nav.noInnholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as