Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
HJELPEMIDLER
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Tema: Moderne hjelpemidler - Velferdsteknologi
06.08.2017 - Hvilken nytte kan vi få av moderne hjelpemidler - det som kalles velferdsteknologi?

Som pensjonister er vi så klart i målgruppen som kan trenge hjelp til både små og store tjenester. Vi oppretter derfor en egen temaside på våre nettsider, www.puiaa.no, som vi kaller Velferdsteknologi.

Temaet er stort, og vi skal gjøre det så enkelt som mulig å finne informasjon som du kan ha nytte av på disse sidene. Det er mange som arbeider for det samme mål, vi som brukere og forskjellige instanser i det offentlige. Vi begynner i det små, og utvider etterhvert. Si fra om du ikke finner det du søker etter.

Sett fra vår brukerside er det tre måter å anskaffe seg moderne hjelpemidler på:

1. En rekke enkle hjelpemidler står lett til disposisjon for individ og pårørende for egen kostnad;

2. Mer spesialiserte hjelpemidler er tilgjengelig fra faglig hold for egen kostnad, eller subsidiert;

3. Høyt utviklede produkter som kan benyttes i forbindelse med individers trygghet, sikkerhet, funksjon, og opphold er en naturlig del av offentlig infrastruktur.

For å kunne utnytte moderne hjelpemidler, er det nødvendig at produktene følger en felles kommunikasjonsstandard. Meldinger fra sensorer i alle tre gruppene skal kunne gå til en døgnoperert responssentral i regi av kommunen. Arbeidet med dette er i gang i vår region. Når en melding blir utløst, vil den bli behandlet i responssentralen. Det vil bli iverksatt tiltak som er passende og nødvendige, raskere og mer effektivt, fordi det blir lettere å kommunisere med riktig personell.

Ved at det er utøvende personell i direkte kontakt med eldre som best kan anbefale individer de hjelpemidler som er egnet til enhver tid, er det nødvendig at fagpersonellet har kompetanse og kunnskap om produktenes egenskaper og funksjon for å gi råd.

Det er en selvfølge at kommunen har et tett samarbeid med pårørende, lokalt næringsliv, interesseorganisasjoner, myndigheter, og produktutviklere.

Sett fra det offentliges side vil bruken av velferdsteknologiske hjelpemidler være en stadig viktigere faktor i tiden som kommer. Noen mener det er helt avgjørende for å kunne møte utfordringene innen pleie og omsorg generelt. Eldre blir flere, og lever lenger enn før. Tallet på enslige er økende, og ensomhet er en utbredt folkesykdom. Ingen teknologiske genistreker kan erstatte den menneskelige kontakt, men de kan være et supplement.

Se gjerne innom nettsidene våre fra tid til annen, og når du har bruk for hjelpemidler i hverdagen. Følg gjerne også med på Seniorboligklubbens sider om arbeidet med tilrettelagte boliger.

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as