Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 25.02.2017
Referat fra Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 25.02.2017

Det var 20 medlemmer tilstede.
Sak 1 Årsmøtet ble satt av styreleder Åshild Nordhus.
Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.
Sak 2 Valg av møteleder
Åshild Nordhus ble foreslått til møteleder og enstemmig valgt.
Sak 3 Valg av referent og protokollvitner
Etter forslag ble Liv Welle valgt til referent. Til protokollvitner ble Ole Andreas Devold og Harriet Pedersen valgt.
Sak 4 Styrets årsberetning
Åshild Nordhus gikk gjennom styrets årsberetning. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.
Sak 5 Årsregnskap
Sjur Brande tok seg av å presentere regnskapet.
Det var spørsmål om kostnadene til julemøtet kunne føres som et tilnærmet beløp i årets regnskap. Styret ønsket å fortsette som tidligere. Julemøtet kommer med i regnskapet det påfølgende år. Dette forslaget ble støttet.
Regnskapet ved vedtatt med akklamasjon.
Sak 6 Revisors beretning
Revisors beretning ble referert. Revisor ble takket for godt arbeid.
Sak 7 Fastsetting av kontingent for 2016
Styret foreslo kontingent på kr 300,- i budsjettet. Dette ble vedtatt.
Sak 8 Styrets forslag til budsjett
Budsjett ble foreslått med et overskudd på kr 100,-. Det var ingen kommentarer til budsjettet som ble vedtatt med akklamasjon.
Sak 9 Innkomne forslag fra medlemmene
Det var ikke kommet inn noen forslag til saker til årsmøtet.
Sak 10 Valg av styre
a) Åshild Nordhus hadde sagt seg villig til å stille som styrets leder i et år til. Hun ble valgt ved akklamasjon. b) Helene Birkeland for 2 år c) Sjur Brande var ikke på valg d) Guri Bjørlo for 2 år e) Noralv Breivik for 2 år f) Liv Welle og Mari Johansen Huse ble valgt som varamedlemmer for 1 år
Sak 11 Valgkomite
Terje Hansen og Reidun Håvik ble valgt for 2 nye år.
Liv Ingebrigtsen ble valgt for 1 år.
Sak 12 Møteleder ble meddelt ansvarsfrihet.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as