Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Årsberetning for kalenderåret 2007
Årsmøtet for 2006 ble avviklet 22.feb 2007. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2007:
Leder: Sjur Brande
Styremedlemmer:
Nestleder Marit Skuseth Wiig
Kasserer Unni Førde (ikke på valg feb. 2008)
Studiekoordinator Sigurd Dybvik (ikke på valg feb. 2008)
Sekretær Sigmund M. Saure
Varamedlemmer:
Grethe Børs-Lind
Gyda Farstad
Valgkomite:
Erna Marø, leder (ikke på valg)
Johan Hole
Inger Stette
Revisor 2007: Kjell Saure

aarsmelding_for_kalenderaaret_2007.doc (177 kb)
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as