Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Årsberetning for kalenderåret 2008
Årsmøtet for 2007 ble avviklet 28.feb 2008. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2008, og konstituert i etterkant slik:
Leder: Sjur Brande
Nestleder Carl Erik Eriksen,
kasserer Unni Førde,
studiekoordinator Sigurd Dybvik,
sekretær Gunnlaug Lade.
Varamedlemmer:
Norma Kjerstad og Erling Paulsen
Valgkomite:
Leder Erna Marø, Johan Hole, Inger Stette
Revisor: Kjell Saure


aarsmelding_pu_for_kalenderaaret_2008(3).doc (182 kb)
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as