Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund, 25. februar 2016
test
Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund,
25. februar 2016 («Naftadjupet» kl. 18:00)

1. Årsmøtet settes av styreleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og protokollvitner
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Revisors beretning
7. Fastsetting av kontingent for2016
8. Styrets forslag til budsjett
9. Innkomne forslag fra medlemmene
(Må være levert til styret ved leder innen 28. januar)
10. Valg av styre
a. styrets leder
b. Øvrige styremedlemmer på valg
c. Vararepresentanter
d. Revisor
11. Valg av valgkomite
12. Møteleder meddeler ansvarsfrihet
13. Årsmøtet avsluttes

Alle dokumenter vil bli trykket i medlemsbladet for
januar 2016, og er tilgjengelige for nedlasting under menyen
Møter / Årsmøter og Årsberetninger / 2016Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as