Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
REFERAT FRA ÅRSMØTET 25. FEBRUAR 2016
Referat fra Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 25.2.16
Det var 20 medlemmer tilstede.

Sak 1 Årsmøtet ble satt av styreleder Åshild Nordhus.
Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.

Sak 2 Valg av møteleder
Åshild Nordhus ble foreslått til møteleder og enstemmig valgt.

Sak 3 Valg av referent og protokollvitner
Etter forslag ble Liv Welle valgt til referent. Til protokollvitner ble Ole Andreas Devold og Harriet Pedersen valgt.

Sak 4 Styrets årsberetning
Åshild Nordhus gikk gjennom styrets årsberetning. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Sak 5 Årsregnskap
Sjur Brande tok seg av å presentere regnskapet.
Det var spørsmål om kostnadene til julemøtet kunne føres som et tilnærmet beløp i årets regnskap. Styret ønsket å fortsette som tidligere . Julemøtet kommer med i regnskapet det påfølgende år. Dette forslaget ble støttet.
Regnskapet ved vedtatt med akklamasjon.

Sak 6 Revisors beretning
Revisors beretning ble referert. Revisor ble takket for godt arbeid.

Sak 7 Fastsetting av kontingent for 2016
Styret foreslo kontingent på kr 300,- i budsjettet. Dette ble vedtatt.

Sak 8 Styrets forslag til budsjett
Budsjett ble foreslått med et overskudd på kr 100,-. Det var ingen kommentarer til budsjettet som ble vedtatt med akklamasjon.

Sak 9 Innkomne forslag fra medlemmene
Det var ikke kommet inn noen forslag til saker til årsmøtet.

Sak 10 Valg av styre
a) Åshild Nordhus hadde sagt seg villig til å stille som styrets leder i et år til. Hun ble valgt ved akklamasjon.
b) Sjur Brande ble valgt for 2 nye år i styret.
c) Helene Birkeland og Asbjørn Lade ble begge valgt som varamedlemmer for 1 år.
d)

Sak 11 Valgkomite
Terje Hansen og Reidun Håvik ble valgt for 2 nye år. Liv Ingebrigtsen ble valgt for 1 år.

Sak 12 Møteleder ble meddelt ansvarsfrihet.


Årsmøtet ble avsluttet kl 1915. (Protokollvitner: Harriet Pedersen, Ole Andreas Devold)

(Du kan laste ned filen "Årsmøtet 25 feb 2016" ved å klikke på linken under denne teksten.)
ÅRSMØTET 25 FEB 2016 (225 kb)
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as