Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra temamøtet 22. mars 2018 "mirakelår" i Norges historie, fra Napoleonskrigene til Norges Storting.
test
Referat fra temamøtet 22. mars 2018
Med utgangspunkt i maleriet "Eidsvoll 1814", tok Arne Knutsen forsamlingen med på en vandring gjennom det han kalte "mirakelår" i Norges historie, fra Napoleonskrigene til Norges Storting.
Konsekvensene etter Eidsvoll ble satt inn i en historisk sammenheng etter krigene i Europa. Vi fikk høre om svenske og danske konger og prinser og deres ofte ublide skjebner, og deres plikt, eller håp om å regjere Norge.

Tilslutt ble det en fransk general som ble konge i Sverige-Norge, til vi fikk vår egen og ble et selvstendig kongedømme.
Karl Johan er nok likevel den svensk - norske kongen som alle har hørt om, der han troner høyt til hest foran det norske slottet, vendt mot Karl Johans gate.
Det må sies igjen, Arne Knutsen er en meget dyktig forteller, med stor evne til å formidle levende og ikke minst, engasjerende!
En stor takk til Arne!
KOMMENDE MEDLEMSMØTER
28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE 2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia v/ Reidun Haavik

28. MARS "Leve hele livet" i "Nye Ålesund" v/ Brit Krøvel

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge

23. MAI «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg

MAI Tur til Myklebustskipet (detaljert info i april-bladet)
Se
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 Filmmusikk er et område som engasjerer professor Magnar Breivik og hans studenter ved NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbeidet mye med musikkens samspill med andre kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Filmmusikk, som er åpent for samtlige studenter ved NTNU. På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. Magnar Breivik forelese om film og musikk, under tittelen «Mørkets musikalske opplevelser. I forelesningen vi han vil ta for seg grunnleggende prinsipper for hvordan musikk benyttes i film, hvilke funksjoner musikken har og hvordan musikk kan ha avgjørende betydning for forståelsen av filmens fortelling eller budskap. Han vil knytte inn flere filmeksempler, så seniorstudentene får denne gangen rike muligheter til både å høre med egne ører og se med egne øyne.
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
STED: NTNU, "NAFTADJUPET"
TID: 18.00

ETTER MØTET FÅR VI EN REISESKILDRING (v/ Reidun Haavik)
FRA GEORGIA og ARMENIA

VI AVSLUTTER MED SOSIALT SAMVÆR OVER EN KOPP KAFFE -
OG SVELE!

V E L K O M M E N.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as