Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra temamøtet 25. januar 2018 DES Norge og Seniorboligene på Skedsmokorset
test
Olav Flåt (bildet til venstre) fortalte til 55 nøye lyttende medlemmer om hvordan de i godt samarbeid med Skedsmo kommune nylig har bygget prosjektet Huseby på Skedsmokorset. DES Skedsmo har 1.200 medlemmer, og hittil er det bygget 170 leiligheter beregnet for eldre. Interessen for å bygge videre er stor blant medlemmene der.
Kveldens møte hadde sin bakgrunn i et initiativ som vår PU-leder Trygve Ratvik, Sjur Brande og en venn av ham, tok i 2001. De møtte eiendomsmegler, bank og en entreprenør, og ble over bordet enige om å bygge to blokker med til sammen 20 leiligheter.
I PU’s studiegrupper vokste det frem tanker om at dette burde gjøres i større skala. Og ut av diskusjonen i Samfunnsgruppen ble Seniorboligklubb Ålesund dannet. Det ble holdt god kontakt med De Eldres Boligspareklubb (DES), og deres tanker ble forent med våre egne her i Ålesund. Seniorboligklubben Ålesund ble medlem av DES Norge høsten 2017.
Olav Flåt er rådgiver i DES Norge. Han er ingeniørutdannet, og har hatt lederansvar i næringslivet. Han var leder for DES-klubben Skedsmo, og var med å starte samarbeidsorganisasjonen DES Norge for 17 år siden, hvor han har vært styremedlem i mange år. Som byggekomiteleder for det nylig ferdige prosjektet Huseby på Skedsmokorset har han praktisk erfaring.
DES-Norge er en ikke-kommersiell paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. Det er et tilbud styrt av og for medlemmene (http://www.desnorge.no).
DES har god støtte fra ordfører og rådmann i Skedsmo kommune (50.000 innb.). I en innstilling til kommunestyret skriver rådmannen:
Rådmannen finner det positivt at det tas initiativ til å bygge boliger for eldre i privat regi. Bygging av ordinære omsorgsboliger, eller seniorboliger som skissert i DES-klubben, er et supplement av mer forebyggende karakter, som vil være et bidrag til at eldre kan bli boende lenger i eget hjem før de får behov for mer bemanningstunge tjenester. Kommunen har positive erfaringer med samarbeid med DES-klubben fra tidligere.
Presentasjonen var engasjerende og det kom en rekke gode spørsmål om hva vi i Ålesund kunne gjøre. Åshild måtte tilslutt stoppe spørsmålene fordi vi gikk over tiden, og en rekke deltagere meldte sin interesse for å delta videre i arbeidet med å realisere seniorboliger på linje med de mange i 24 byer i Norge.
(Se mer om DES i vårt medlemsblad nr.61, jan.2018)
KOMMENDE MEDLEMSMØTER
På grunn av "Corona" har alle møter blitt avlyst inntil videre. Beskjed gis så snart situasjonen endrer seg.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as