Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra temamøtet 25. januar 2018 DES Norge og Seniorboligene på Skedsmokorset
test
Olav Flåt (bildet til venstre) fortalte til 55 nøye lyttende medlemmer om hvordan de i godt samarbeid med Skedsmo kommune nylig har bygget prosjektet Huseby på Skedsmokorset. DES Skedsmo har 1.200 medlemmer, og hittil er det bygget 170 leiligheter beregnet for eldre. Interessen for å bygge videre er stor blant medlemmene der.
Kveldens møte hadde sin bakgrunn i et initiativ som vår PU-leder Trygve Ratvik, Sjur Brande og en venn av ham, tok i 2001. De møtte eiendomsmegler, bank og en entreprenør, og ble over bordet enige om å bygge to blokker med til sammen 20 leiligheter.
I PU’s studiegrupper vokste det frem tanker om at dette burde gjøres i større skala. Og ut av diskusjonen i Samfunnsgruppen ble Seniorboligklubb Ålesund dannet. Det ble holdt god kontakt med De Eldres Boligspareklubb (DES), og deres tanker ble forent med våre egne her i Ålesund. Seniorboligklubben Ålesund ble medlem av DES Norge høsten 2017.
Olav Flåt er rådgiver i DES Norge. Han er ingeniørutdannet, og har hatt lederansvar i næringslivet. Han var leder for DES-klubben Skedsmo, og var med å starte samarbeidsorganisasjonen DES Norge for 17 år siden, hvor han har vært styremedlem i mange år. Som byggekomiteleder for det nylig ferdige prosjektet Huseby på Skedsmokorset har han praktisk erfaring.
DES-Norge er en ikke-kommersiell paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. Det er et tilbud styrt av og for medlemmene (http://www.desnorge.no).
DES har god støtte fra ordfører og rådmann i Skedsmo kommune (50.000 innb.). I en innstilling til kommunestyret skriver rådmannen:
Rådmannen finner det positivt at det tas initiativ til å bygge boliger for eldre i privat regi. Bygging av ordinære omsorgsboliger, eller seniorboliger som skissert i DES-klubben, er et supplement av mer forebyggende karakter, som vil være et bidrag til at eldre kan bli boende lenger i eget hjem før de får behov for mer bemanningstunge tjenester. Kommunen har positive erfaringer med samarbeid med DES-klubben fra tidligere.
Presentasjonen var engasjerende og det kom en rekke gode spørsmål om hva vi i Ålesund kunne gjøre. Åshild måtte tilslutt stoppe spørsmålene fordi vi gikk over tiden, og en rekke deltagere meldte sin interesse for å delta videre i arbeidet med å realisere seniorboliger på linje med de mange i 24 byer i Norge.
(Se mer om DES i vårt medlemsblad nr.61, jan.2018)
KOMMENDE MEDLEMSMØTER
28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE 2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia v/ Reidun Haavik

28. MARS "Leve hele livet" i "Nye Ålesund" v/ Brit Krøvel

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge

23. MAI «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg

MAI Tur til Myklebustskipet (detaljert info i april-bladet)
Se
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 Filmmusikk er et område som engasjerer professor Magnar Breivik og hans studenter ved NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbeidet mye med musikkens samspill med andre kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Filmmusikk, som er åpent for samtlige studenter ved NTNU. På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. Magnar Breivik forelese om film og musikk, under tittelen «Mørkets musikalske opplevelser. I forelesningen vi han vil ta for seg grunnleggende prinsipper for hvordan musikk benyttes i film, hvilke funksjoner musikken har og hvordan musikk kan ha avgjørende betydning for forståelsen av filmens fortelling eller budskap. Han vil knytte inn flere filmeksempler, så seniorstudentene får denne gangen rike muligheter til både å høre med egne ører og se med egne øyne.
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
STED: NTNU, "NAFTADJUPET"
TID: 18.00

ETTER MØTET FÅR VI EN REISESKILDRING (v/ Reidun Haavik)
FRA GEORGIA og ARMENIA

VI AVSLUTTER MED SOSIALT SAMVÆR OVER EN KOPP KAFFE -
OG SVELE!

V E L K O M M E N.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as