Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra temamøtet april 2018 "Fra avfall til energi"
test
Fra avfall til energi, erfaringer og utvikling
Miljø, ressursbruk og kostnader
v/ Knut Arve Tafjord
Tafjord Kraftvarme AS
Referat fra temamøtet 26.4.2018

Knut Arve Tafjord tok oss igjennom historien til Tafjord Kraftvarma AS, og fylte ut med en mengde både interessante og morsomme detaljer.

Historien
I 1987 ble forbrenningsanlegget satt i drift med en ovn som produserte 13 MW energi for bruk til fjernvarme.
I september 2009 ble ovn 2 satt i drift med 26 MW dampproduksjon, som var tilordnet for 4 MW strøm produksjon og 22 MW for bruk til fjernvarme.
I 1987 ble fjernvarme oppstartet i sentrum med 1,2 MW el kjele og året etter en 7 MW kjele med tilført dampenergi fra Tine, Meieriet.
I 1989 ble varmepumpesentralen oppstartet med 2 stk. 3,5 MW sjøvann- baserte varmepumper. Kapasitet ca. 30 GWh / år.
I 2003 ble fjernvarmenett bygget fra energi-gjenvingsanlegget til sentrum, 12 km.
De siste årene har fjernvarme blitt utbygd for ca. 1mill. Kr. / mnd.

Litt om forbrenning og ikke minst rensing ble også i korte trekk forklart for der fremmøtte:
Rensing – en prossess i 3 trinn
Forbrenningsprosessen
Ammoniakk tilsatt à reduserer nitrøse gasser
2NH3 + 2NO2 2H2O + N2 + O2
Posefilter
Støv filtreres
Aktivt kull fanger dioksiner ( 1 g = 1000 m3 overflate)
Vasking av røykgass
Plast gir HCL tilsatt NaOH NaCl koksalt + H2O
Gips gir SO2 tilsatt NaOH Na2S02 glaubersalt + H2O
TMT feller metall (Hg, Pb, Cd, Cr, As, Ni), pH 8,5 filter.

Nye bruksområder for energi fra Gjenvinningsanlegget
Informasjon om mulige nye bruksområder for energien som lages i gjenvinningsanlegget ble også berørt, med følgende eksempler:
- Snøsmelting av veier, busslommer, rundkjøringer, sykkelstier m.m.
- Badeanlegg med sjøvann uten klor, gjerne utendørs som grønn lagune.
- Utskifting av vannet hver dag eller etter behov.
- Prosessanlegg, hvor en tilpasser temperatur og trykk etter behov.
- Gjenvinningsanlegget har flere muligheter til å ta ut energi i egen prosess, der det passer best for optimal tilførsel til aktuelt forbruk.
- Den grønne holdningen i samfunnsutviklingen, ønsker bruk av alternativ fornybar energi, som forbrenningsenergien er, også når den ikke er best på kostnad.
- Spillvarme fra andre kilder enn Gjenvinningsanlegg, har større utfordring med å tilpasse seg brukerne sitt behov.
- TKV sin kompetanse er et godt utgangspunkt, for samarbeid med andre aktuelle prosessanlegg.
Av andre saker som ble presentert var f.eks. Avfall tilgang, miljø og kostnader.
Presentasjonen var så fylt med interessant informasjon og detaljer at det ikke er plass til å gjengi alt i et lite referat. Vi anbefaler alle å møte opp på våre medlemsmøter, normalt satt til siste torsdag i måneden. Det er vel anvendt tid!

KOMMENDE MEDLEMSMØTER
På grunn av "Corona" har alle møter blitt avlyst inntil videre. Beskjed gis så snart situasjonen endrer seg.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as