Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra temamøtet april 2018 "Fra avfall til energi"
test
Fra avfall til energi, erfaringer og utvikling
Miljø, ressursbruk og kostnader
v/ Knut Arve Tafjord
Tafjord Kraftvarme AS
Referat fra temamøtet 26.4.2018

Knut Arve Tafjord tok oss igjennom historien til Tafjord Kraftvarma AS, og fylte ut med en mengde både interessante og morsomme detaljer.

Historien
I 1987 ble forbrenningsanlegget satt i drift med en ovn som produserte 13 MW energi for bruk til fjernvarme.
I september 2009 ble ovn 2 satt i drift med 26 MW dampproduksjon, som var tilordnet for 4 MW strøm produksjon og 22 MW for bruk til fjernvarme.
I 1987 ble fjernvarme oppstartet i sentrum med 1,2 MW el kjele og året etter en 7 MW kjele med tilført dampenergi fra Tine, Meieriet.
I 1989 ble varmepumpesentralen oppstartet med 2 stk. 3,5 MW sjøvann- baserte varmepumper. Kapasitet ca. 30 GWh / år.
I 2003 ble fjernvarmenett bygget fra energi-gjenvingsanlegget til sentrum, 12 km.
De siste årene har fjernvarme blitt utbygd for ca. 1mill. Kr. / mnd.

Litt om forbrenning og ikke minst rensing ble også i korte trekk forklart for der fremmøtte:
Rensing – en prossess i 3 trinn
Forbrenningsprosessen
Ammoniakk tilsatt à reduserer nitrøse gasser
2NH3 + 2NO2 2H2O + N2 + O2
Posefilter
Støv filtreres
Aktivt kull fanger dioksiner ( 1 g = 1000 m3 overflate)
Vasking av røykgass
Plast gir HCL tilsatt NaOH NaCl koksalt + H2O
Gips gir SO2 tilsatt NaOH Na2S02 glaubersalt + H2O
TMT feller metall (Hg, Pb, Cd, Cr, As, Ni), pH 8,5 filter.

Nye bruksområder for energi fra Gjenvinningsanlegget
Informasjon om mulige nye bruksområder for energien som lages i gjenvinningsanlegget ble også berørt, med følgende eksempler:
- Snøsmelting av veier, busslommer, rundkjøringer, sykkelstier m.m.
- Badeanlegg med sjøvann uten klor, gjerne utendørs som grønn lagune.
- Utskifting av vannet hver dag eller etter behov.
- Prosessanlegg, hvor en tilpasser temperatur og trykk etter behov.
- Gjenvinningsanlegget har flere muligheter til å ta ut energi i egen prosess, der det passer best for optimal tilførsel til aktuelt forbruk.
- Den grønne holdningen i samfunnsutviklingen, ønsker bruk av alternativ fornybar energi, som forbrenningsenergien er, også når den ikke er best på kostnad.
- Spillvarme fra andre kilder enn Gjenvinningsanlegg, har større utfordring med å tilpasse seg brukerne sitt behov.
- TKV sin kompetanse er et godt utgangspunkt, for samarbeid med andre aktuelle prosessanlegg.
Av andre saker som ble presentert var f.eks. Avfall tilgang, miljø og kostnader.
Presentasjonen var så fylt med interessant informasjon og detaljer at det ikke er plass til å gjengi alt i et lite referat. Vi anbefaler alle å møte opp på våre medlemsmøter, normalt satt til siste torsdag i måneden. Det er vel anvendt tid!

KOMMENDE MEDLEMSMØTER
28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE 2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia v/ Reidun Haavik

28. MARS "Leve hele livet" i "Nye Ålesund" v/ Brit Krøvel

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge

23. MAI «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg

MAI Tur til Myklebustskipet (detaljert info i april-bladet)
Se
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 Filmmusikk er et område som engasjerer professor Magnar Breivik og hans studenter ved NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbeidet mye med musikkens samspill med andre kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Filmmusikk, som er åpent for samtlige studenter ved NTNU. På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. Magnar Breivik forelese om film og musikk, under tittelen «Mørkets musikalske opplevelser. I forelesningen vi han vil ta for seg grunnleggende prinsipper for hvordan musikk benyttes i film, hvilke funksjoner musikken har og hvordan musikk kan ha avgjørende betydning for forståelsen av filmens fortelling eller budskap. Han vil knytte inn flere filmeksempler, så seniorstudentene får denne gangen rike muligheter til både å høre med egne ører og se med egne øyne.
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
STED: NTNU, "NAFTADJUPET"
TID: 18.00

ETTER MØTET FÅR VI EN REISESKILDRING (v/ Reidun Haavik)
FRA GEORGIA og ARMENIA

VI AVSLUTTER MED SOSIALT SAMVÆR OVER EN KOPP KAFFE -
OG SVELE!

V E L K O M M E N.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as