Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra temamøtet 31.mai 2018 En ny by skapes
test
Referat fra temamøtet 31.mai 2018
En ny by skapes v/ordfører i Skodje kommune, Dag Olav Tennfjord

Siviløkonom Dag Olav Tennfjord arbeidet i Tafjord Kraft i Ålesund i 25 år, men kommunereformplanene vekket hans politisk interesse. Etter å ha deltatt i bare ett kommunestyremøte førte det til at han ble valgt som ordfører i Skodje kommune.
Vedtaket i Stortinget i juni 2017 førte først til mye rabalder, men så samlet man seg om å finne gode løsninger. Kystkommunene har vært mer aktiv enn andre landsdeler, og de sentrale kommunene har vært mer positiv til sammenslåing enn de perifere.
Prosjektet med å binde sammen både Sandøy, Ørskog, Haram og Skodje med Ålesund er omtalt som det mest omfattende i hele landet. Giske og Sykkylven har frist til 1.sept.2018 med å koble seg på, mens Sula har valgt å forbli egen kommune fortsatt.
Undersøkelsene som ble gjennomført til å begynne med viste veldig varierende oppslutning blant innbyggerne, og det ble nesten stopp i arbeidet. Men da Skodje kommune sa ja, da løsnet det. «En solid dose med respekt for andre», sa Tennfjord, «må være mottoet». Og Ålesund valgte å stille med like mange representanter som alle de andre i utvalget som ville arbeide med 10 hovedområder for å realisere den nye kommunen. Disse er omtalt i medlemsbladet vårt fra april 2018, side 8.

Det ble signert en intensjonsavtale, og denne er oppdatert sist i juni 2018. I kapitel 6 er det beskrevet en lang rekke mål som man ønsker å oppnå, og Tennfjord omtalte entusiastisk mange av disse.

Heftet I Støypeskjeia presenterer nøkkeltall for alle kommunene på en oversiktlig måte (nynorsk er valgt som førstespråk). Det arbeides med et skyggebudsjett for 2019, og med et ferdig budsjett for 2020.

Arbeidet deles inn i faser, og i delprosjekt 2 arbeides det nå med politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggermedvirkning.

Det kom en lang rekke spørsmål fra salen, og Tennfjord svarte utfyllende. Flere av senioruniversitetets medlemmer er i Eldrerådet, og deltar nå i høringsprosessen.
Han redegjorde også kort om Høyres eldrepolitikk, og det kommer man helt sikkert til å få høre mer om når valgkampen begynner forut for kommunevalget i september 2019. Spennende blir det, iallfall.
(Sjur, ref.)

KOMMENDE MEDLEMSMØTER
28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE 2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia v/ Reidun Haavik

28. MARS "Leve hele livet" i "Nye Ålesund" v/ Brit Krøvel

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge

23. MAI «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg

MAI Tur til Myklebustskipet (detaljert info i april-bladet)
Se
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 Filmmusikk er et område som engasjerer professor Magnar Breivik og hans studenter ved NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbeidet mye med musikkens samspill med andre kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Filmmusikk, som er åpent for samtlige studenter ved NTNU. På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. Magnar Breivik forelese om film og musikk, under tittelen «Mørkets musikalske opplevelser. I forelesningen vi han vil ta for seg grunnleggende prinsipper for hvordan musikk benyttes i film, hvilke funksjoner musikken har og hvordan musikk kan ha avgjørende betydning for forståelsen av filmens fortelling eller budskap. Han vil knytte inn flere filmeksempler, så seniorstudentene får denne gangen rike muligheter til både å høre med egne ører og se med egne øyne.
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
STED: NTNU, "NAFTADJUPET"
TID: 18.00

ETTER MØTET FÅR VI EN REISESKILDRING (v/ Reidun Haavik)
FRA GEORGIA og ARMENIA

VI AVSLUTTER MED SOSIALT SAMVÆR OVER EN KOPP KAFFE -
OG SVELE!

V E L K O M M E N.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as