Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra Alzheimerdagen, 27. september 2018.
test
Referat fra Alzheimerdagen, 27. september 2018.

Ålesund og omegn demensforening arrangerte Alzheimerdagen 2018 torsdag 27.09. Arrangementet er en del av Seniorfestivalen i Ålesund. På programmet sto visning av filmen:»Husker du meg?». Regissør av filmen – Ragnhild Nøst Bergem var til stede. Hun fortalte litt om filmen før den ble vist. Filmen er var meget talende og den berørte de frammøtte. Det kom også tydelig til uttrykk i spørsmålene som ble stilt etter at filmen ble vist.

Etter filmframvisningen fortalt regissøren litt om hver enkelt av de 3 hovedpersonene i filmen og hvilken demensdiagnose de hadde. Vi var også så heldige at vi hadde fått tidligere geriater i Ålesund – Odd Roe Skogen til å lede spørsmålsrunden etter filmen. Han kom også med mange fine innspill til filmen noe som var med på å utdype innholdet i filmen på en fin måte. Publikum var kom med mange gode spørsmål.

Det var ca 100 frammøtte.


Refr. Inger Storheim.

KOMMENDE MEDLEMSMØTER
28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE 2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia v/ Reidun Haavik

28. MARS "Leve hele livet" i "Nye Ålesund" v/ Brit Krøvel

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge

23. MAI «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg

MAI Tur til Myklebustskipet (detaljert info i april-bladet)
Se
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 Filmmusikk er et område som engasjerer professor Magnar Breivik og hans studenter ved NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbeidet mye med musikkens samspill med andre kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Filmmusikk, som er åpent for samtlige studenter ved NTNU. På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. Magnar Breivik forelese om film og musikk, under tittelen «Mørkets musikalske opplevelser. I forelesningen vi han vil ta for seg grunnleggende prinsipper for hvordan musikk benyttes i film, hvilke funksjoner musikken har og hvordan musikk kan ha avgjørende betydning for forståelsen av filmens fortelling eller budskap. Han vil knytte inn flere filmeksempler, så seniorstudentene får denne gangen rike muligheter til både å høre med egne ører og se med egne øyne.
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
STED: NTNU, "NAFTADJUPET"
TID: 18.00

ETTER MØTET FÅR VI EN REISESKILDRING (v/ Reidun Haavik)
FRA GEORGIA og ARMENIA

VI AVSLUTTER MED SOSIALT SAMVÆR OVER EN KOPP KAFFE -
OG SVELE!

V E L K O M M E N.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as