Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra foredraget om Tueneset Kystfortforening, 29. nov. 2018
test
Referat fra foredraget om Tueneset Kystfortforening, 29.nov. 2018

Det er bare å ta av seg hatten i respekt for hva frivillige har fått til med å gjenskape kystlandskapet på Tueneset, her representert ved leder Børre Thorsen (bildet). De har gjort området tilgjengelig for alle gjennom stier og vandringer, og de har gravd frem opprinnelige bygninger og installasjoner fra krigsårene (fikk meg til å tenke på utgravningene av Machu Picchu i Peru, men i litt mindre målestokk). Han presenterte først og fremst et blomstrende kystlandskap, og deretter hva som er målbevisst restaurert av det gamle fortet.

Dette er gjort i godt samarbeid med Ålesund kommune, Fylkeskonservatoren, Forsvarsmuseet og Aalesund Museum. Tueneset Kystfort er det første og eneste krigshistoriske militærområde på Sunnmøre.

Vi oppfordrer deg til å dra dit, gjentatte ganger, for å nyte området. Det er mye brukt av barnehager, skoler, bedrifter og familietilstelninger allerede. Etterhvert blir det faste omvisninger.
Til venstre er vist avtegnet hele området som tyskerne la beslag på, og den minste ellipsen viser området som nå fremstår som et flott område med mange bruksmuligheter. Til høyre er vist hvordan villnisset skjulte det som kom frem etter nitid arbeid med å få frem det opprinnelige (høyre del).

Kystfortet ble anlagt straks tyskerne kom til området. Slike fort ble bygget etter en fast mal, og tilpasset det aktuelle stedet, 2.000 personer deltok i byggetiden på bare 3 måneder. Etter dette ble det hele som en liten bydel, med servicefunksjoner.
Fortet var aktivt, og det er hengt opp protokoller som forteller om dette. Grunnen er mye at Ålesund var et viktig stoppested forsyningsmessig for de tyske konvoiene. De allierte angrep skip på havna i Ålesund, som andre har fortalt mye om, og da er det interessant at foreningen nå har fått to luftvernkanoner fra Forsvarsmuseet. Disse er under restaurering og blir montert når de er klare.

Midler fra tippeselskapet Extra har bidratt til en rekke prosjekter. Tuehuken Torg ble bygget i 2013, og deretter flere av stedene. I 2019 blir et nytt område som kalles Sjø ferdigstilt, og i 2020 om Shetlandsgjengen. Det er i flere av bygningene restaurert så godt som mulig i tidsånden, med gjenstander fra tiden. Thorsen mente at det er mange gjenstander i private hjem, og han ville gjerne låne disse om det er mulig.

Det kom rikelig med spørsmål fra salen, og alle var imponert over hva som er skapt på Tueneset. Mye mer vil komme på Tueneset, og vi støtter arbeidet helhjertet.

Sjur, referent

KOMMENDE MEDLEMSMØTER
På grunn av "Corona" har alle møter blitt avlyst inntil videre. Beskjed gis så snart situasjonen endrer seg.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as