Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
test
REFERAT fra temamøtet 27. oktober 2016 "OSLO - ei kulturhistorisk vandring.."
«Oslo—ei kulturhistorisk vandring i en hovedstad i endring» - med Arne Knutsen som guide 27. oktober.

Jeg har bodd noen år i Oslo, og lurte nok litt på om en slik «vandring» også kunne være av interesse for oss her i Ålesund. Men foredragsholderen fanget raskt interessen, og det er ikke enkelt å referere et foredrag med så mye innhold og detaljer. Vi startet helt tilbake i den gamle lille byen ved Lo-elvas munning, et bysamfunn med den store St Halvardskatedralen, oppkalt etter St Halvard, byens skytshelgen, som blikkfang. Harald Hardråde, Olav den Helliges halvbror, som regnes som byens grunnlegger i 1050, også med historie som betrodd leder hos keiseren i Konstantinopel, sitter fortsatt på sin hest på rådhusveggen, i Anne Grimdalens utforming. Kong Håkon V gjorde byen til landets hovedstad i 1314. I 1623 brant gamlebyen. Året etter kom kong Christian IV med pekefingeren og bestemte at «her skal byen ligge», slik det er vist i statuen på Stortorget, og den mer moderne hånd-skulpturen utenfor det gamle rådhuset. Og samtidig skiftet byen navn til Christiania. Etter å ha gått gjennom noe av den eldre historien, ble vi tatt med til Eidsvoll i 1814, hvor forsamlingen gav oss vår grunnlov. Det ble en start på landets utvikling mot en selvstendig uavhengig nasjonalstat. På det berømte maleriet fra Eidsvoll står presten Nicolai Wergeland bak i kroken. Hans bidrag var å få med «Jødeparagrafen» i Grunnloven, en paragraf sønnen Henrik senere kjempet for å få fjernet. Flere ganger gjorde foredragsholderen kontrafaktiske tankesprang: Hvordan hadde utviklingen kunnet bli dersom det eller det ikke hadde hendt? Hvordan hadde resultatet blitt dersom ikke Falsen og Christie hadde vært representanter på Eidsvoll? Hva hvis ikke prins Christian August hadde falt død av hesten, eller hvis ikke kong Gustav III var blitt drept i operaen? Hva hvis Napoleon hadde vunnet krigen? Og hva med stakkars grev Wedel Jarlsberg, som var for union med Sverige, men siden ble finansminister i det nye Norge og fikk ansvaret for å få etablert et eget norsk pengevesen, og måtte skrive ut den berømte «Sølvskatten». Dagens formuesskatt er bagatell i sammenligning. En sentral del av foredraget var redegjørelsen for alle de institusjoner og bygninger som ble nødvendig i et selvstendig Norge. Selv om slottet ble et noe mindre byggverk enn de første planene, så står det der som et monumentalbygg. I løpet av 1800 tallet ble det bygget en rekke monumentale bygg i Oslo, flere av dem arkitektoniske mesterverk, bygg som vi alle kjenner. En kan nevne Stortingsbygningen, Nasjonalteatret, Universitetet, Slottet, Norges Bank, Øst- og Vestbanebygningene og flere andre som vi fikk presentert på lerretet. Årene har gått, og at flere av bygningene brukes til andre formål er vel også en del av utviklingen. Han kom også inn på Kristianiakrakket i 1899, et sammenbrudd av bankvesenet som førte til stor arbeidsledighet i flere år, men heldigvis fikk mange håndverkere arbeid her i Ålesund etter brannen i 1
Kulturhistorisk museum.jpg (51 kb)
Operaen.jpg (312 kb)
Stortinget.jpg (9 kb)
KOMMENDE MEDLEMSMØTER
28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE 2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia v/ Reidun Haavik

28. MARS "Leve hele livet" i "Nye Ålesund" v/ Brit Krøvel

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge

23. MAI «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg

MAI Tur til Myklebustskipet (detaljert info i april-bladet)
Se
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019
«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 Filmmusikk er et område som engasjerer professor Magnar Breivik og hans studenter ved NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbeidet mye med musikkens samspill med andre kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Filmmusikk, som er åpent for samtlige studenter ved NTNU. På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. Magnar Breivik forelese om film og musikk, under tittelen «Mørkets musikalske opplevelser. I forelesningen vi han vil ta for seg grunnleggende prinsipper for hvordan musikk benyttes i film, hvilke funksjoner musikken har og hvordan musikk kan ha avgjørende betydning for forståelsen av filmens fortelling eller budskap. Han vil knytte inn flere filmeksempler, så seniorstudentene får denne gangen rike muligheter til både å høre med egne ører og se med egne øyne.
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
VI MINNER OM ÅRSMØTET TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
STED: NTNU, "NAFTADJUPET"
TID: 18.00

ETTER MØTET FÅR VI EN REISESKILDRING (v/ Reidun Haavik)
FRA GEORGIA og ARMENIA

VI AVSLUTTER MED SOSIALT SAMVÆR OVER EN KOPP KAFFE -
OG SVELE!

V E L K O M M E N.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as