Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Referat fra Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 25.02.2017
Referat fra Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 25.02.2017

Det var 20 medlemmer tilstede.
Sak 1 Årsmøtet ble satt av styreleder Åshild Nordhus.
Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.
Sak 2 Valg av møteleder
Åshild Nordhus ble foreslått til møteleder og enstemmig valgt.
Sak 3 Valg av referent og protokollvitner
Etter forslag ble Liv Welle valgt til referent. Til protokollvitner ble Ole Andreas Devold og Harriet Pedersen valgt.
Sak 4 Styrets årsberetning
Åshild Nordhus gikk gjennom styrets årsberetning. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.
Sak 5 Årsregnskap
Sjur Brande tok seg av å presentere regnskapet.
Det var spørsmål om kostnadene til julemøtet kunne føres som et tilnærmet beløp i årets regnskap. Styret ønsket å fortsette som tidligere. Julemøtet kommer med i regnskapet det påfølgende år. Dette forslaget ble støttet.
Regnskapet ved vedtatt med akklamasjon.
Sak 6 Revisors beretning
Revisors beretning ble referert. Revisor ble takket for godt arbeid.
Sak 7 Fastsetting av kontingent for 2016
Styret foreslo kontingent på kr 300,- i budsjettet. Dette ble vedtatt.
Sak 8 Styrets forslag til budsjett
Budsjett ble foreslått med et overskudd på kr 100,-. Det var ingen kommentarer til budsjettet som ble vedtatt med akklamasjon.
Sak 9 Innkomne forslag fra medlemmene
Det var ikke kommet inn noen forslag til saker til årsmøtet.
Sak 10 Valg av styre
a) Åshild Nordhus hadde sagt seg villig til å stille som styrets leder i et år til. Hun ble valgt ved akklamasjon. b) Helene Birkeland for 2 år c) Sjur Brande var ikke på valg d) Guri Bjørlo for 2 år e) Noralv Breivik for 2 år f) Liv Welle og Mari Johansen Huse ble valgt som varamedlemmer for 1 år
Sak 11 Valgkomite
Terje Hansen og Reidun Håvik ble valgt for 2 nye år.
Liv Ingebrigtsen ble valgt for 1 år.
Sak 12 Møteleder ble meddelt ansvarsfrihet.

Revisjonsberetning for 2016
Revisjonsberetning (378 kb)

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling (292 kb)

Årsrapport 2016
Årsrapport 2016 (369 kb)

Regnskapsmessige forhold 2016 regnskapet
Regnskapsmessige forhold 2016 (355 kb)

Regnskap og Balanse 2016, Budsjett 2017 (PDF-fil)
Kopi av Regnskap 2016 og Budsjett 2017.pdf (24 kb)

Regnskap og Balanse 2016, Budsjett 2017 (EXCEL-fil)
Regnskap og Balanse 2016 + Bud 2017 (23 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as