Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Årsberetning for kalenderåret 2007
Årsmøtet for 2006 ble avviklet 22.feb 2007. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2007:
Leder: Sjur Brande
Styremedlemmer:
Nestleder Marit Skuseth Wiig
Kasserer Unni Førde (ikke på valg feb. 2008)
Studiekoordinator Sigurd Dybvik (ikke på valg feb. 2008)
Sekretær Sigmund M. Saure
Varamedlemmer:
Grethe Børs-Lind
Gyda Farstad
Valgkomite:
Erna Marø, leder (ikke på valg)
Johan Hole
Inger Stette
Revisor 2007: Kjell Saure

aarsmelding_for_kalenderaaret_2007.doc (177 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as