Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Resultat 2008 og budsjett 2009
Her ligger resultater for flere år tilbake, sammenholdt med budsjett.
budsjett_2009(2).xls (29 kb)

Årsberetning for kalenderåret 2008
Årsmøtet for 2007 ble avviklet 28.feb 2008. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2008, og konstituert i etterkant slik:
Leder: Sjur Brande
Nestleder Carl Erik Eriksen,
kasserer Unni Førde,
studiekoordinator Sigurd Dybvik,
sekretær Gunnlaug Lade.
Varamedlemmer:
Norma Kjerstad og Erling Paulsen
Valgkomite:
Leder Erna Marø, Johan Hole, Inger Stette
Revisor: Kjell Saure


aarsmelding_pu_for_kalenderaaret_2008(3).doc (182 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as