Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Resultat 2008 og budsjett 2009
Her ligger resultater for flere år tilbake, sammenholdt med budsjett.
budsjett_2009(2).xls (29 kb)

Årsberetning for kalenderåret 2008
Årsmøtet for 2007 ble avviklet 28.feb 2008. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2008, og konstituert i etterkant slik:
Leder: Sjur Brande
Nestleder Carl Erik Eriksen,
kasserer Unni Førde,
studiekoordinator Sigurd Dybvik,
sekretær Gunnlaug Lade.
Varamedlemmer:
Norma Kjerstad og Erling Paulsen
Valgkomite:
Leder Erna Marø, Johan Hole, Inger Stette
Revisor: Kjell Saure


aarsmelding_pu_for_kalenderaaret_2008(3).doc (182 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as