Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund, 25. februar 2016
test
Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund,
25. februar 2016 («Naftadjupet» kl. 18:00)

1. Årsmøtet settes av styreleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og protokollvitner
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Revisors beretning
7. Fastsetting av kontingent for2016
8. Styrets forslag til budsjett
9. Innkomne forslag fra medlemmene
(Må være levert til styret ved leder innen 28. januar)
10. Valg av styre
a. styrets leder
b. Øvrige styremedlemmer på valg
c. Vararepresentanter
d. Revisor
11. Valg av valgkomite
12. Møteleder meddeler ansvarsfrihet
13. Årsmøtet avsluttes

Alle dokumenter vil bli trykket i medlemsbladet for
januar 2016, og er tilgjengelige for nedlasting under menyen
Møter / Årsmøter og Årsberetninger / 2016
ÅRSMØTET 2015
Årsmøtet ble avholdt den 26. februar 2015.
Årsmøte avholdt 26 februar 2015 PROTOKOLL (620 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as