Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
REFERAT FRA ÅRSMØTET 25. FEBRUAR 2016
Referat fra Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 25.2.16
Det var 20 medlemmer tilstede.

Sak 1 Årsmøtet ble satt av styreleder Åshild Nordhus.
Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.

Sak 2 Valg av møteleder
Åshild Nordhus ble foreslått til møteleder og enstemmig valgt.

Sak 3 Valg av referent og protokollvitner
Etter forslag ble Liv Welle valgt til referent. Til protokollvitner ble Ole Andreas Devold og Harriet Pedersen valgt.

Sak 4 Styrets årsberetning
Åshild Nordhus gikk gjennom styrets årsberetning. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Sak 5 Årsregnskap
Sjur Brande tok seg av å presentere regnskapet.
Det var spørsmål om kostnadene til julemøtet kunne føres som et tilnærmet beløp i årets regnskap. Styret ønsket å fortsette som tidligere . Julemøtet kommer med i regnskapet det påfølgende år. Dette forslaget ble støttet.
Regnskapet ved vedtatt med akklamasjon.

Sak 6 Revisors beretning
Revisors beretning ble referert. Revisor ble takket for godt arbeid.

Sak 7 Fastsetting av kontingent for 2016
Styret foreslo kontingent på kr 300,- i budsjettet. Dette ble vedtatt.

Sak 8 Styrets forslag til budsjett
Budsjett ble foreslått med et overskudd på kr 100,-. Det var ingen kommentarer til budsjettet som ble vedtatt med akklamasjon.

Sak 9 Innkomne forslag fra medlemmene
Det var ikke kommet inn noen forslag til saker til årsmøtet.

Sak 10 Valg av styre
a) Åshild Nordhus hadde sagt seg villig til å stille som styrets leder i et år til. Hun ble valgt ved akklamasjon.
b) Sjur Brande ble valgt for 2 nye år i styret.
c) Helene Birkeland og Asbjørn Lade ble begge valgt som varamedlemmer for 1 år.
d)

Sak 11 Valgkomite
Terje Hansen og Reidun Håvik ble valgt for 2 nye år. Liv Ingebrigtsen ble valgt for 1 år.

Sak 12 Møteleder ble meddelt ansvarsfrihet.


Årsmøtet ble avsluttet kl 1915. (Protokollvitner: Harriet Pedersen, Ole Andreas Devold)

(Du kan laste ned filen "Årsmøtet 25 feb 2016" ved å klikke på linken under denne teksten.)
ÅRSMØTET 25 FEB 2016 (225 kb)

Valgkomiteens instilling
åpne linken for å se valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteens innstilling (209 kb)

Revisjonserklæring
Kan leses og lastes ned ved å klikke på linken "Revisjonserklæring"
Revisjonserklæring (243 kb)

REGNSKAP og BUDSJETT
Regnskap for 2015 og budsjett for 2016
Kan leses og lastes ned ved å klikke på linken "Regnsnskap"
Regnskap (20 kb)

ÅRSBERETNING FOR 2015
Årsberetning for Pensjonistuniversitetet i Ålesund for kalenderåret 2015
Dokumentet vises og kan lastes ned ved å klikke på linken "Årsberetning 2015"
Årsberetning 2015 (196 kb)

Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund, 25. februar 2016
test
Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund,
25. februar 2016 («Naftadjupet» kl. 18:00)

1. Årsmøtet settes av styreleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og protokollvitner
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Revisors beretning
7. Fastsetting av kontingent for2016
8. Styrets forslag til budsjett
9. Innkomne forslag fra medlemmene
(Må være levert til styret ved leder innen 28. januar)
10. Valg av styre
a. styrets leder
b. Øvrige styremedlemmer på valg
c. Vararepresentanter
d. Revisor
11. Valg av valgkomite
12. Møteleder meddeler ansvarsfrihet
13. Årsmøtet avsluttes

Alle dokumenter vil bli trykket i medlemsbladet for
januar 2016, og er tilgjengelige for nedlasting under menyen
Møter / Årsmøter og Årsberetninger / 2016
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as