Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 23. februar 2017
Tid: 23.02.2017, kl. 18:00 Sted: "Naftadjupet" (NTNU)

Saksliste:
1. Årsmøte settes av styreleder
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og protokollvitner
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Revisors beretning
7. Fastsetting av kontingent for 2017
8. Styrets forslag til budsjett
9. Innkomne forslag fra medlemmene lemsbladet for januar 2017, og legges
(Må være levert styret ved leder innen 27. januar 2017)
10. Valg av styre
a. Styrets leder
b. Øvrige styremedlemmer på valg
c. Vararepresentanter
d. Revisor
11. Valg av valgkomite
12. Møteleder meddeler ansvarsfrihet
13. Årsmøtet avsluttes

Alle dokumenter vil bli trykket i medlemsbladet for januar 2017 og legges på
våre nettsider, www.puiaa.no) SE UNDER "MØTER" / "ÅRSMØTER"Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as