Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
NATUR & KULTUR i NYE ÅLESUND
Studiegruppeledere 2022
Digital- / Fotogruppen
Quo Vadis
Kommunen vår / Samfunnsgruppen
Prosjekter
DATAgruppene
Malergruppa
MØTEPLAN VINTER/VÅR 2020
KINOGRUPPA
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
Datagruppe for nybegynnere (1. juni 2016)
Det viser seg at de som er med i datagruppene er en svært blandet gjeng når det gjelder erfaring, ønsker og behov.
Selv om vi for tiden har 4 datagrupper i aktivitet, viser det seg at noen deltagere synes det er vanskelig å henge med og få utbytte av å delta, og noen har derfor sluttet.
På den annen side innser vi at dette er personer vi kanskje bør fokusere spesielt på. I våre dager kommer de fleste i situasjoner der databruk vil være interessant og nyttig. Men for enkelte vil dette være ukjent og kan nesten virke litt avskrekkende i starten.
Fra høsten av vil vi derfor nå starte en nybegynnnergruppe. Gruppa vil bli kalt Datagruppe A, med Herbert Gartz som erfaren veileder. Gruppa vil møtes på Spjelkavik Omsorgssenter annenhver onsdag kl. 1000-1145.
Skal en være med i en slik gruppe, bør en tenke gjennom behovet. En bør nok ha behov for PC-bruk noenlunde regelmessig. Hva vil du bruke PC-en din til? Alle pleier å ønske å kunne bruke Internett for å finne informasjon, sende e-post, og gjerne skrive og lagre enkle brev.
Videre må alle ha egen bærbar PC, og Windows operativsystem, helst ikke eldre versjon enn Windows 7 (Ikke Apple/Macintosh). Vi bruker Microsoft Office program (bl.a. Word), helst ikke eldre enn Office 2007 versjonen. Vi bruker ikke Open Office eller lignende.
Vi inviterer nå helt «nye nybegynnere», men også de som har sluttet i andre grupper fordi de synes det har gått for fort og blitt for vanskelig, eller dersom noen nå får lyst å bytte til mindre avansert gruppe.
Plassen er begrenset, så vær tidlig ute.
Interesserte kan melde fra til Herbert Gartz, tel 900v48 885, E-post: herbert@gartz.no Adr. Larsgårdsalleen 48, 6009 Ålesund
Eller meg, Noralv Breivik 41440438 E-post: noralv.breivik@mimer.no Adr. Urabakken 7, 6017 Ålesund
Vi ønsker å vite hva du tenker du vil bruke PC-en til, og hvilke program du har.
Videre trenger vi navn, adresse, tel. nr. og e-postadresse for dem som har det.
Melder du deg på, vil vi også trenge din fødselsdato (men IKKE personnummer).
Er du usikker på om dette er noe for deg, vil det også være mulig å møte første gang, for å få mer informasjon før du endelig bestemmer deg. Er noe uklart, ta gjerne kontakt.

Noralv Breivik
studiekoordinator
(juni 2016)

Datagruppe "D" starter opp igjen 18. jan. 2017
Neste møte blir da 1. februar 2017.
Datagruppe "C" starter opp igjen 20. jan. 2017
Neste møte blir da 3. februar 2017.
Datagruppe "B" starter opp igjen 13. jan. 2017
Neste møte blir 27. januar 2017
Datagruppe "A" starter opp igjen 11. jan. 2017
Vel møtt i det nye året. Vi starter opp den 11. jan. til samme tid og på samme sted.
Neste møte blir 25. januar 2017
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as