Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
NATUR & KULTUR i NYE ÅLESUND
Studiegruppeledere 2022
Digital- / Fotogruppen
Quo Vadis
Kommunen vår / Samfunnsgruppen
29. mars 2012 foredraget
Forslag om bedre boliger for eldre
Prosjekter
DATAgruppene
Malergruppa
MØTEPLAN VINTER/VÅR 2020
KINOGRUPPA
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart

Foredraget 29.mars: Tilrettelegging av boliger for eldre

Temaforedrag 29.mars. kl.1800: Sjur Brande: Tilrettelegging av boliger for eldre
Samfunnsgruppen i Pensjonistuniversitetet i Ålesund har i flere år arbeidet med å finne et forslag til løsning av de uverdige forhold i velferdssamfunnet som både folk og media holder fokus på. Medlemmene i gruppen har bred erfaring fra yrkesliv og samfunnsdeltagelse. Gruppen ønsker å presentere en samarbeidsform som aktørene i næringsliv og forvaltning vil være tjent med – og som vi eldre kan nyte godt av. Etterhvert har puslespillbrikkene falt på plass, og gruppens leder kan legge frem en helhetlig funksjon.
Sammenhengen er forsøkt fremstilt på to ark, det ene er gjengitt på neste side, og danner grunnlaget for foredraget 29.mars. Det andre arket danner grunnlaget for konferansen som er planlagt til 28.september. Det vil bli vist under foredraget, men offentliggjøres senere. 28.september blir en heldags konferanse hvor aktørene i samarbeidet, som da er i funksjon, vil fortelle og vise i praksis en rekke hjelpemidler og tiltak som er til felles avbenyttelse for alle eldre. Dette gleder vi oss til.
Gruppen og dens medlemmer er til orientering helt fri for enhver form for tilhørighet til organisasjoner, politiske grupperinger, ideologier, og har ingen økonomiske interesser i det vi ønsker skal være en hjelpende hånd til alle eldre. Det skal ikke legges hindringer i veien for noen, og det fremmes ingen krav. Tvert imot vil vi gjøre det lettere for samfunnet å fungere bedre ved å forbinde med hverandre en rekke ting som fungerer utmerket hver for seg.

Ark 1 (4.33 mb)
Ark 2 xw (3.31 mb)

<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as