Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
Litt av hvert..
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
test
VIL DU LAGE FOTOBOK?
Vil du lage Fotobok? -
NY STUDIEGRUPPE I REGI AV ÅLESUND SENIORUNIVERSITET!

Tar du bilder har du kanskje også lyst til å lage en fotobok?
Her er et nytt tilbud om studiegruppe til medlemmer i Ålesund Senioruniversitet:

Jeg har lyst til å starte en gruppe der vi arbeider med å lage fotobøker av bilder vi alle har på datamaskinene.

Vi kan få bruke lokaler hos Frivillighetssentralen i Kirkegata, tirsdagene i partallsuker fra kl. 13.00, og tenker å starte 30. april. Det er lite parkeringsplasser i nærområdet, så vi må trolig bruke parkeringshus og heller gå litt. Bussen er selvsagt et godt alternativ.

Det er plass til 8 personer rundt det bordet vi får, men vi kan også være færre.
«Cewe» er det programmet jeg kan, og det er også det f.eks. Sponland bruker.
«Cewe»-programmet finnes på fotoworld.no.

En slik gruppe kan jeg tenke meg skal begynne med de grunnleggende emnene for at vi skal starte opp likt: starte ny bok, lagre, sette inn bilder, lage sideoppsett, kunne endre det man har gjort osv.

Den som er interessert kan kontakte meg på mobil 926 026 01.
Astrid Lid
(Ålesund Senioruniversitet)


Referat "Natur og Kultur i Nye Ålesund" tur til Haramsøya mars 2019
test
Klikk på linken for å kopmme til referatet
Haramsøy referat.pdf (276 kb)

Referat "Natur og kultur i Nye Ålesund" TUR TIL LEPSØYA februar 2019
test
Klikk på linken for å komme til artikkelen.
Lepsøya referat
Lepsøya referat.pdf (271 kb)

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET 2019
Klikk på teksten under denne for å åpne dokumentet.
ÅRSBERETNING FEB 2019
Årsmøte-protokoll 2019 signert.pdf (400 kb)

test
OPPDATERT HALVÅRSPLAN VÅREN 2019 (pr 1 april)
Vedlagte PDF-fil viser studieplanen for vinter/vår 2019. Last den gjerne ned til PC'en eller nettbrettet - eller skriv den ut på papir.


Kopi av Halvårsplan vår 2019 rev 21.3.2019 (002).pdf (86 kb)

"Pensjonistuniversitetet i Ålesund" har skiftet navn til ÅLESUND SENIORUNIVERSITET
Under årsmøtet den 22. februar 2018 i Pensjonistuniversitetet i Ålesund ble det enstemmig vedtatt å endre navnet til ÅLESUND SENIORUNIVERSITET.
Det nye navnet vil bli gradvis innført, her på hjemmesidene våre, i PUbladet og i all korrespondanse som går ut fra Ålesund Senioruniversitet.
Etter hvert vil også vår epost-adresse måtte endres, samt innloggingen til våre hjemmesider og (muligens) Facebook. Dette vil bli meddelt innen det skjer! Inntil videre fungerer alt som før.

TNS gallup for Alesund kommune 011208: Fremtidens omsorgstjenester: Bolig- og bosituasion
TNS gallup for Alesund kommune 011208: Fremtidens omsorgstjenester: Bolig- og bosituasion
I det følgende er bare hovedtrekkene i svarene trukket frem, og detaljert tallsetting er forsøkt unngått. Dette for å gjøre det enklere å se tendenser og hva som bør gjøres av forberedelser og tiltak, *Noe utfyllende informasjon er hentet fra boken "Aldring som provokasjon. Tekster om aldring og samfunn" av Svein Olav Daatland.

KLIKK PÅ LENKEN UNDER DENNE TEKSTEN FOR Å ÅPNE HELE DOKUMENTET! (PDF-FIL, kan også skrives ut på egen skriver))

Fremtidens omsorgstjenester Ålesund 08.pdf (220 kb)

NYE STUDIEGRUPPER?
Interesse for å starte noen nye studiegrupper? Skal det være aktuelt, forutsetter det at en liten gruppe medlemmer er interessert, det behøver ikke være mange, og at minst en etterhvert blir så engasjert at vedkommende kan fungere som kontaktperson og rapportere for gruppa. Vær obs på at det vil ta noe tid å evt. få organisert en ny gruppe, bl.a. på grunn av at for eksempel lokale må ordnes med.
Skulle noen være interessert, kan de melde seg til studiekoordinator Noralv Breivik, tel 41 44 04 38, eller kanskje helst til noralv.breivik@mimer.no. Oppgi da navn, tel. nr. og e-post adresse, hvis du har.
Nye grupper for 2017 er "kinogruppe" og ny "spanskgruppe" som er mer en «nybegynnergruppe», selv om deltagerne gjerne kan kunne et minimum av setninger når de blir med.

Slektsforskning/ data i slektsforskning. Det er en svært aktiv Slekt og Data gruppe i byen, og dem som har drevet noe med slikt slektsforskningsarbeid, vil trolig ha mest utbytte av å kontakte den foreningen, kontaktperson Liv Skramstad slekt@livskram.net

Nettbrett Vi får av og til spørsmål om dette, men har kommet til at det er noe vi ikke kan ta initiativ til. Kanskje barn og barnebarn kan være behjelpelig.SENIORBOLIGKLUBBEN ÅLESUND
Se siste nytt fra Seniorboligklubben på EGEN SIDE. Du finner snarveien i INNHOLDSFORTEGNELSEN oppe og til venstre på denne siden.

Utviklingen i Universitetet for den 3.alder (U3A)
Det begynte i 1950-årene, med grunnleggende endringer i levesettet etter krigen. Før var arbeidet det dominerende i alles liv. Men med obligatorisk pensjonsalder, pensjoner til å leve av, lengre levealder og bedre helse og livskvalitet, resulterte det i at seniorer i den 3.alder (fra 60-80 år) hadde tid og helse til å gjøre noe for seg selv.
U3A-konseptet vokste i starten frem fordi den sosiale strukturen ikke helt dekket de eldres behov. Dagens eldre er langt mer skolerte og selvstendige og tar i økende grad selv styringen for egen virksomhet. Med eldrebølgen som nå vokser frem over hele verden vil samfunnet endre seg på mange måter.
Les mer...

GOOGLE søkemotor
(åpnes i et nytt vindu)
klikk HER for å gå til GOOGLE..
Referat fra årets medlemsmøter finnes under "TEMAMØTER OG ÅRSMØTER" / TEMAMØTER
Referater for temamøter er nå oppdaterte (01.04.2019). Klikk deg inn ved hjelp av menyen opp til venstre på denne siden.
Digi-/Fotogruppa presenterer nye bilder
Digital- / Fotogruppa har brukt høsten til å fange mange flotte bilder. Du kan se et lite utvalg av disse ved å klikke deg inn på "Studiegruppene - videre til Digital-/ Fotogruppe og så til overskriften "Tema Høst 2018"
ELLER KLIKK GANSKE ENKELT PÅ TEKSTEN "SNARVEI TIL BILDER"
SNARVEI TIL BILDER
Medlemsblad nr. 66, APRIL 2019 FINNER DU UNDER MENYEN "MEDLEMSBLAD"
PENSJONISTUNIVERSITETET PÅ FACEBOOK!
Pensjonistuniversitetet i Ålesund er nå på Facebook. (@pu-aalesund)
Dersom du bruker Facebook, søk opp "Pensjonistuniversitetet i Aalesund",
eller "pu-aalesund" - lik siden vår og bli gjerne "følger" av siden, slik at du får melding om nyheter og informasjon fra PU.
Vi ser dette som en enkel og veldig grei måte til å formidle informasjon til medlemmene, og vi håper at så mange som mulig vil gjøre bruk av dette.
Husk "likes" og bli helst "følger" av siden vår! (PUiAa, redaksjonen)
IKKE LA DEG LURE..
Se informasjon på siden "Litt av hvert"... (i menyen oppe til venstre)
Bilder fra Digital- / Fotogruppen
Se under:
STUDIEGRUPPENE • Digital- / Fotogruppen • “FOTOMØTE” I BORGUNDGAVLEN, 13.04.2015 + Assorterte Fotos (nytt sett med bilder)
VIKTIG OM DATA
For viktig og nyttig informasjon om DATA/PC/NETTBRETT/SMART-
TELEFON, blir det samlet artikler / linker om emnet på siden "Litt av hvert.."
(se helt til venstre i margen på denne siden, under "FORSIDE" menyen).
ØNSKE OM MEDLEMSKAP?
For informasjon om innmelding, vennligst se under "KONTAKT"
MAX-gjengen
MAX-gjengen er tilgjengelige for nye oppdrag, og vi har allerede stor pågang fra gamle og nye kunder. Siden arbeidsgjengen ikke har 100% kapasitet slik som tidligere vil det nok til tider være litt venteliste for å få utført arbeid.
MAX-gjengen tar på seg varierte arbeidsoppgaver, og har også tilgang til bil og tilhenger. De kan kjøre unna hageavfall og annet søppel (om du har kort på Bingsa), de gjør ulike typer hagearbeid, rydding med mer. De går ikke opp i stige, og de gjør ikke innendørs malearbeid.
Vi håper at MAX-gjengen vil være til stor nytte for Ålesunds innbyggere. En halv dags arbeid koster kr 300 kr og en hel dag koster 500 kr. Da kan det være at det er flere enn en person som kommer, alt etter behov. Arbeidstiden er fra ca 9.30 – 14.30 (hel dag). Man betaler for dette tidsrommet. Er det behov for mer tid utover dette må det avtales og bestilles på nytt.
De som er med i MAX-gjengen er ikke profesjonelle gartnere eller fagfolk, men mennesker som har et ønske om å utføre arbeid. Det må man ta med i betraktning når en ber om hjelp fra de. Ta kontakt direkte med Adel Temellosos-Røsok på TLF. 70 16 26 98 for mer informasjon.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as